top of page
  • Foto van schrijverHNVB

Een VvE voor de toekomst

De wereld van VvE’s in Nederland is tegenwoordig zeer divers wat betreft grootte en activiteiten. In de grote steden bestaan veel VvE’s vanuit gesplitste monumentale panden terwijl zowel in binnen als buiten stedelijk gebied ook veel nieuwbouwprojecten na oplevering in de handen van een VvE komen. Met elkaar nemen eigenaren essentiële besluiten over zake zoals de veiligheid en verduurzaming van het gebouw. Ook zie je een mix van individuele eigenaren, vastgoedpartijen en woningcorporaties die van rechtswege lid zijn geworden van VvE’s door aankoop en verkoop van appartementsrechten.


Wanneer men spreekt over VvE’s gaat dat afhankelijk van persoonlijke ervaringen dikwijls gepaard met zuchten en steunen. Het is jammer dat de term ‘VvE’ in die zin soms besmet lijkt met het idee van moeilijkheden en onenigheid omdat dit helemaal niet zo hoeft te zijn. Vaak betekent een gezonde en actieve VvE ook tevreden eigenaars en vice versa. Veel VvE’s laten dan ook zien dat wanneer de zaken duidelijk en transparant geregeld zijn, de eigenaren optimaal profiteren van hun appartement en het gebouw. Dit betekent anderzijds dat inactieve of verdeelde VvE’s veelal te maken hebben met onduidelijkheden. Een adviseur of professionele VvE beheerder kan hier uitkomst bieden en al op korte termijn verandering bewerkstelligen.


Bij HNVB hebben we te maken met veel prettige besturen en goed lopende verenigingen van eigenaren. Het feit dat HNVB geen eigenaar of bestuurder is binnen VvE’s maar als onafhankelijke partij wel betrokken is bij besluitvorming en de praktische uitvoering maakt dat onze relatiemanagers kunnen fungeren als betrouwbare sparringpartners voor besturen en eigenaren. Wanneer wij een VvE in beheer nemen, voeren we een soort APK keuring uit om de status van de VvE te bepalen. Als de VvE bijvoorbeeld financieel niet gezond is, kunnen we daarover gegrond advies geven en de VvE begeleiden. Zo is de VvE van de toekomst geen blok aan het been maar een orgaan met veilige, beschermende en voordelige functies voor de eigenaren die van rechtswege lid zijn.

Gerelateerde posts

Alles weergeven

De VvE in een notendop

Het recept voor een Vereniging van Eigenaren is in principe eenvoudig. Neem een gebouw en verdeel deze in appartementen. Verenig vervolgens de eigenaren van de appartementen in een rechtspersoonlijkhe

Democratie in de VvE

De Vereniging van Eigenaars is in Nederland vormgegeven naar democratische beginselen op een wijze die in theorie perfectie nadert. Dat de praktijk weerbarstiger is staat natuurlijk buiten kijf maar l

Comments


bottom of page