top of page

Privacy

Bij de registratie van persoonsgegevens past Het Nieuwe VvE Beheer ("HNVB") te allen tijde de Wet bescherming persoonsgegevens toe. HNVB behandelt persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en stelt deze niet zonder uw toestemming aan derden beschikbaar. Verplichtingen van de wet uitgezonderd. De programma’s van HNVB worden met grote zorg en aandacht gemaakt en beveiligd. HNVB doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot informatie kunnen krijgen. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel of de doelen waarvoor u de gegevens aan ons hebt verstrekt. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel of de doelen waarvoor de gegevens zijn verstrekt. 

Voor meer informatie over de privacywetgeving zie Hoofdlijnen Wet bescherming persoonsgegevens.

bottom of page