ONZE DIENSTEN

OVERZICHTELIJK EN TRANSPARANT BEHEER

Het Nieuwe VvE Beheer biedt een ruim pakket aan diensten aan waardoor we iedere VvE van dienst kunnen zijn.

 

FINANCIEEL BEHEER

Financieel beheer:

 • Accorderen van facturen en uitvoeren van betalingen

 • Administratie van de bankrekeningen

 • Debiteuren administratie en signaleren van betalingsachterstand

 • Innen van de servicekosten (via automatische incasso)

 • Beheren van de reserves

 • Opstellen en per email verzenden van de jaarstukken (exploitatierekening, balans en begroting)

 

ADMINISTRATIEF BEHEER

Administratief beheer:

 • Bijhouden van ledenregister

 • Samenstellen agenda voor de ALV

 • Stemmingen voorbereiden

 • Per email toesturen van de vergaderstukken

  • Uitnodiging ALV

  • Notulen

  • Agenda

  • Jaarstukken

 • Notulen online beschikbaar stellen op uw persoonlijke VvE pagina

 • Verstrekken van gegevens aan notaris bij eigendomsoverdracht

 • Verzorging van de archivering van alle benodigde stukken van de VvE

 

TECHNISCH BEHEER

Technische ondersteuning:

 • Opvragen en controleren van offertes voor onderhoud

 • Opvragen en controleren van offertes voor verzekeringen

 • Ondersteuning bij opstellen van het Meerjaren Onderhoudsplan

 • Laten verhelpen van technische klachten aan algemene ruimtes tijdens kantooruren

 • 365 dagen per jaar, 24-uur per dag calamiteiten dienst​

OVERIGE DIENSTEN

Overige diensten van HNVB:

 • Leiden van- en notuleren bij een Algemene Leden Vergadering

 • Opstellen van een Meerjaren Onderhoudsplan

 • Begeleiden van groot onderhoud

 • Afhandelen van schadegevallen ten behoeve van de VvE met verzekerings- en/of nutsbedrijven

 • Verstrekken van juridische adviezen in samenwerking met gerenommeerde notarissen en advocaten

 • Wijzigingen doorgeven aan de Kamer van Koophandel