top of page

ONZE DIENSTEN

OVERZICHTELIJK EN TRANSPARANT BEHEER

Het Nieuwe VvE Beheer biedt een ruim pakket aan diensten aan waardoor we iedere VvE van dienst kunnen zijn.

Financieel Beheer door HNVB

FINANCIEEL BEHEER

Financieel beheer:

 • Accorderen van facturen en uitvoeren van betalingen

 • Administratie van de bankrekeningen

 • Debiteuren administratie en signaleren van betalingsachterstand

 • Innen van de servicekosten (via automatische incasso)

 • Beheren van de reserves

 • Opstellen en per email verzenden van de jaarstukken (exploitatierekening, balans en begroting)

Administratief Beheer door HNVB

ADMINISTRATIEF BEHEER

Administratief beheer:

 • Bijhouden van ledenregister

 • Samenstellen agenda voor de ALV

 • Stemmingen voorbereiden

 • Per email toesturen van de vergaderstukken

  • Uitnodiging ALV

  • Notulen

  • Agenda

  • Jaarstukken

 • Notulen online beschikbaar stellen op uw persoonlijke VvE pagina

 • Verstrekken van gegevens aan notaris bij eigendomsoverdracht

 • Verzorging van de archivering van alle benodigde stukken van de VvE

Technisch Beheer door HNVB

TECHNISCH BEHEER

Technische ondersteuning:

 • Opvragen en controleren van offertes voor onderhoud

 • Opvragen en controleren van offertes voor verzekeringen

 • Ondersteuning bij opstellen van het Meerjaren Onderhoudsplan

 • Laten verhelpen van technische klachten aan algemene ruimtes tijdens kantooruren

 • 365 dagen per jaar, 24-uur per dag calamiteiten dienst​

OVERIGE DIENSTEN

Overige diensten van HNVB:

 • Leiden van- en notuleren bij een Algemene Leden Vergadering

 • Opstellen van een Meerjaren Onderhoudsplan

 • Begeleiden van groot onderhoud

 • Afhandelen van schadegevallen ten behoeve van de VvE met verzekerings- en/of nutsbedrijven

 • Verstrekken van juridische adviezen in samenwerking met gerenommeerde notarissen en advocaten

 • Wijzigingen doorgeven aan de Kamer van Koophandel

Overige diensten van HNVB
bottom of page