• HNVB

De VvE in een notendop

Het recept voor een Vereniging van Eigenaren is in principe eenvoudig. Neem een gebouw en verdeel deze in appartementen. Verenig vervolgens de eigenaren van de appartementen in een rechtspersoonlijkheid zodat zij samen zorg kunnen dragen voor het gebouw en gemeenschappelijke eigendommen.


Een stapje dieper in de materie laat zien dat de zogenaamde splitsing van appartementsrechten moet worden vastgelegd door een notaris. In de splitsingsakte die hieruit volgt, staan ook een akte van oprichting en statuten van de vereniging opgenomen want dat is wettelijk verplicht. Zodra de splitsingsakte is ingeschreven bij het Kadaster zijn de appartementsrechten te kopen en verkopen. Ook de inschrijving bij de Kamer van Koophandel is vandaag de dag een verplichte stap voor de VvE.


Het lidmaatschap van een VvE hoort automatisch bij het appartementsrecht dat je koopt, je wordt zodoende van rechtswege lid. Dit betekent dat je in de praktijk een appartement gebruikt waarvoor je juridisch het exclusieve gebruiksrecht hebt gekocht. Formeel ben je mede-eigenaar van het gebouw en gebruik je een deel daarvan.

Gerelateerde posts

Alles weergeven

Democratie in de VvE

De Vereniging van Eigenaars is in Nederland vormgegeven naar democratische beginselen op een wijze die in theorie perfectie nadert. Dat de praktijk weerbarstiger is staat natuurlijk buiten kijf maar l

Een VvE voor de toekomst

De wereld van VvE’s in Nederland is tegenwoordig zeer divers wat betreft grootte en activiteiten. In de grote steden bestaan veel VvE’s vanuit gesplitste monumentale panden terwijl zowel in binnen als

CALAMITEITEN BUITEN KANTOORTIJDEN: 0800 - 784 83 64

Bezoekadres Amsterdam:

Het Nieuwe VvE Beheer B.V.

Prinsengracht 148

1015 EB Amsterdam

 

Postbus 11356

1001 GJ Amsterdam

Bezoekadres Utrecht:

Leidse Rijn 55 

3454 PZ Utrecht 

T: 020-520 39 63

E: info@hnvb.nl